Hồng Sâm Củ Khô KGC Hàn Quốc

Giá
Thương Hiệu
Còn hàng
5.590.000 VNĐ
+
Hồng Sâm Củ Khô KGC Chính Phủ Hàn Quốc 14 Củ 300gam Hồng Sâm Củ Khô KGC Chính Phủ Hàn Quốc 14 Củ 300gam được làm từ hồng sâm nguyên củ 6 năm tuổi và trồng ở khu vực không bị ô nhiễm trong vùng có điều kiện canh tác sạch sẽ và có bốn mùa riêng biệt, với hệ thống kiểm soát chất lượng nghiêm...
Còn hàng
3.300.000 VNĐ
+
Hồng Sâm Củ Khô KGC Chính Phủ Hàn Quốc 20PCS 150 Gam Hồng Sâm Củ Khô KGC Chính Phủ Hàn Quốc 20PCS 150 Gam được làm từ hồng sâm nguyên củ 6 năm tuổi và trồng ở khu vực không bị ô nhiễm trong vùng có điều kiện canh tác sạch sẽ và có bốn mùa riêng biệt, với hệ thống kiểm soát chất lượng...
Còn hàng
5.590.000 VNĐ
+
Hồng Sâm Củ Khô KGC Chính Phủ Hàn Quốc 20PCS 300gam Hồng Sâm Củ Khô KGC Chính Phủ Hàn Quốc 20PCS 300gam được làm từ hồng sâm nguyên củ 6 năm tuổi và trồng ở khu vực không bị ô nhiễm trong vùng có điều kiện canh tác sạch sẽ và có bốn mùa riêng biệt, với hệ thống kiểm soát chất lượng nghiêm...
Còn hàng
10.500.000 VNĐ
+
Hồng Sâm Củ Khô KGC Chính Phủ Hàn Quốc 28 Củ 600gam Hồng Sâm Củ Khô KGC Chính Phủ Hàn Quốc 28 Củ 600gam được làm từ hồng sâm nguyên củ 6 năm tuổi và trồng ở khu vực không bị ô nhiễm trong vùng có điều kiện canh tác sạch sẽ và có bốn mùa riêng biệt, với hệ thống kiểm soát chất...
Còn hàng
3.100.000 VNĐ
+
Hồng Sâm Củ Khô KGC Chính Phủ Hàn Quốc 30PCS 150gam Hồng Sâm Củ Khô KGC Chính Phủ Hàn Quốc 30PCS 150gam được làm từ hồng sâm nguyên củ 6 năm tuổi và trồng ở khu vực không bị ô nhiễm trong vùng có điều kiện canh tác sạch sẽ và có bốn mùa riêng biệt, với hệ thống kiểm soát chất lượng...